Concurs judetean

ANUNȚ – ședință publică de repartizare – 8 septembrie 2020

Rezultate finale – Concursul județean/testare pentru ocuparea posturilor

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR LA CONCURSUL JUDEȚEAN / TESTAREA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE SESIUNEA 2020

Anunt privind Concursul judetean pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din judetul Vrancea care va avea loc pe 01 septembrie 2020 si model de cerere de inscriere

ANUNȚ – privind depunerea și înregistrarea dosarelor pentru participarea la concursul/testarea pentru ocuparea posturilor posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ din județul Vrancea

CALENDAR

– Cererile privind participarea la concursul organizat la nivelul județului Vrancea pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ (suplinitori calificați) se depun la Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, în perioada 26-27 august 2020, între orele 09.30-13.00.


Cererile privind participarea la testarea organizată la nivelul județului Vrancea pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ (suplinitori necalificați) se depun la Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, în perioada 27-28 august 2020, între orele 09.30-13.00.

  1. Desfăşurarea probei scrise a concursului şi comunicarea rezultatelor:

Data: 1 septembrie 2020

(proba scrisă se desfășoară la Școala Gimnazială „Oana Diana Renea” – Focșani)

2. Înregistrarea contestațiilor – 02 septembrie 2020 – intre orele 9,00 – 13,00

3. Rezolvarea contestatiilor  și comunicarea rezultatelor finale:

Perioada: 3 septembrie 2020

 4. Ședința de repartizare pe posturi didactice (Art. 102, alin. 1, lit. d) din Metodologie):

Perioada: 4-8 septembrie 2020

Un candidat se poate înscrie la o singură disciplină pentru proba scrisă din cadrul concursului sau a testării; acestea se desfășoară simultan

Comisia județeană de mobilitate