Continuitate cu media cel putin 7 și definitivat

2022-2023

Extras din Metodologie – continuitate cu media cel putin 7 și definitivat sau înscris la definitivat în sesiunea 2022

Extras din Calendar – continuitate cu media cel putin 7 și definitivat sau înscris la definitivat în sesiunea 2022

Cerere pentru prelungirea duratei contractului de muncă pe perioadă determinata – continuitate

Acordul directorului – continuitate cu media cel puțin 7 și definitivat sau înscris la definitivat în sesiunea 2022

Instiintare ISJ – acord continuitatecu media cel puțin 7 și definitivat sau înscris la definitivat

2021-2022

Extras din Metodologie – continuitate cu media cel putin 7 și definitivat sau înscris la definitivat în sesiunea 2021

Extras din Calendar – continuitate cu media cel putin 7 și definitivat sau înscris la definitivat în sesiunea 2021

Cerere pentru prelungirea duratei contractului de muncă pe perioadă determinata – continuitate

Acordul directorului – continuitate cu media cel puțin 7 și definitivat sau înscris la definitivat în sesiunea 2021

Instiintare ISJ – acord continuitatecu media cel puțin 7 și definitivat sau înscris la definitivat

2020-2021

CALENDARUL – actualizat conform OMEC nr. 4302/21.05.2020

CEREREA TIP adresata directorului, pentru obtinerea acordului de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in 2020-2021 (Art. 61)

CEREREA TIP adresata inspectorului scolar general, pentru prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in 2020-2021 (Art. 61)

ADEVERINTA – model privind structura catedrei/statutul postului solicitat pentru continuitate in anul scolar 2020-2021

RAPORT – model Raportul comisiei de mobilitate din unitate privind propunerile de solutionare a cererilor de prelungire a duratei contractului individual de munca 2020-2021 (Art. 61)

Model de ACORD de principiu privind solutionarea cererilor de prelungire a duratei contractului individual de munca in 2020-2021 (Art. 61)

Model de ADRESA de instiintare a ISJ Vrancea cu privire la solutionarea in CA al unitatii a cererilor de prelungire a duratei contractului individual de munca in 2020-2021 (Art. 61)