Continuitate art. 85

Calendarul etapei de prelungire a duratei contractului individual de muncă în anul şcolar 2020-2021, conform prevederilor art. 85 din Metodologie (OMEC nr. 5259/12.11.2019 – cu modificările şi completările ulterioare)