Detașarea

2021-2022

DETAȘAREA LA CERERE SAU PRIN CONCURS SPECIFIC

Extras din Calendar – Detaşarea la cerere

Extras din calendar – Detaşarea la cerere prin concurs specific

Cerere pentru detașarea la cerere sau prin concurs specific

DETAȘAREA ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI

Extras din Calendar – Detașarea în interesul învățământului

Extras din Metodologie – Detașare în interesul învățământului

Acord-detasare în interesul învățământului

Model de solicitare – detașare în interesul invățământului

2020-2021

LISTA CANDIDAȚILOR care s-au înscris în perioada 9-16 iulie 2020 pentru detașare la cerere prin concurs specific (punctaj)