Contract de muncă pe durata de viabilitate a postului – 93^1