Formulare utile

2020-2021

Cerere privind reducerea normei didactice cu 2 ore săptămânal pentru personalul didactic de predare cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani şi cu gradul didactic I, în anul şcolar 2021-2022

2019-2020

Cerere privind reducerea normei didactice cu 2 ore săptămânal pentru personalul didactic de predare cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani şi cu gradul didactic I, în anul şcolar 2020-2021

Anexa 4 Fisa evaluare inspectii la clasa

Anexele 5-12 evaluare probe practice

Avize/atestate necesare ocuparii posturilor

Calculul mediei de departajare

Modul psihopedagogic

Probe practice si inspectii la clasa

Anexa 17 Specializari care confera dreptul de a ocupa posturi in invatamantul special fara modul de invatamant special

Acord detasare in interesul invatamantului

Cerere completare de norma

Cerere concurs de titularizare 2020

Cerere continuitate suplinire

Cerere detasare in interesul invatamantului pentru restrangere nesolutionata

Cerere detasare la cerere prin concurs specific

Cerere modificare contract din perioada determinata in perioada viabilitatii postului conform art. 93 alin1 din LEN nr.1 din 2011

Cerere plata cu ora

Cerere pretransfer schimb de posturi_modificare contract pe viabilitatea postului prin schimb de posturi

Cerere suplinire in baza concursurilor 2016_2015_2014

Cerere transfer_pretransfer_modificarea repartizarii pe durata viabilitatii postului_pentru inspectoratul scolar

Cerere transfer_pretransfer_modificarea repartizarii pe durata viabilitatii postului_pentru unitatea scolara

Cererea suplinire in baza concursurilor de titularizare 2019_2018_2017

CENTRALIZATOR 2020 – OMEC NR. 3092/21.01.2020 – disciplinele de invatamant – domeniile si specializarile – probele de concurs valabile pentru ocuparea posturilor didactice

ACTUALIZARE CENTRALIZATOR_1 (Nota MEC nr. 357/DGISSEP/20.02.2020)

ACTUALIZARE CENTRALIZATOR – Anexe: Discipline tehnologice (Ordinul MEC nr. 3374/28.02.2020 )