Mobilitate 2022-2023

  • Ordin nr. 5.578/10.11.2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022 – 2023  și Anexă – Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022 – 2023
  • Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023