Titularizare

ANUNT– program sedinta de repartizare 03 septembrie 2020

Lista posturi 25 august 2020

ANUNT- program sedinta publică 26 – august 2020

Lista posturilor didactice la 21.08.2020

ANUNT– program ședință publică detașare la cerere prin concurs specific 24 august 2020

ANUNT– program sedinta publica 20 august 2019 detasare la cerere prin continuitate si detasare la cerere prin concurs de titularizare sesiunea 2020

ANUNT– program sedinta publica repartizare 20-21 august 2020 candidati cu media cel putin 7 la titularizare 2020

ANUNȚ – ședinte de repartizare/etape de ocupare în perioada 18-25 august 2020 

ANUNȚ-ședintă 14 august 2020

ANUNȚ – ședintă de repartizare posturi perioadă nedeterminată -13 august 2020

Lista posturilor titularizabile disponibile pentru ședința din 13 august 2020

ANUNȚ – ședința de repartizare a angajaților pe perioada viabilității postului care au participat la proba scrisă a concursului național – sesiunea 2020

REZULTATELE FINALE – proba scrisă a concursului național – sesiunea 2020

IMPORTANT!Adresa MEC nr 33134/06.08.2020 cu privire la repartizarea cadrelor didactice care solicită transferul în alt județ decât cel în care au susținut proba scrisă

Anunt pentru cadrele didactice care solicită repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante în alt judet sau în municipiul Bucuresti, diferit de cel în care au sustinut proba scrisă

REZULTATELE INIȚIALE – proba scrisă a concursului național – sesiunea 2020

Model CONTESTAȚIE – Concurs național 2020

CERERE – solicitare participare la şedinţa de repartizare în alt judeţ, diferit de cel în care a fost susţinută proba scrisă din 29 iulie 2020

INSTIINŢARE-TIP – privind participarea la şedinţele de repartizare în alt judeţ, diferit de cel în care am susţinut proba scrisă în sesiunea 2020

Subiecte si bareme

ANUNȚ– modificare oră de începere a probei scrise la concursul național – 29.07.2020

Repartizarea candidaților pe săli în Centrul de examen nr. 1 – Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” – Focșani

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI PENTRU PROBA SCRISĂ A CONCURSULUI NAȚIONAL – sesiunea 2020 – actualizare: 22.07.2020

Trasee marcate pentru accesul în sălile de concurs.

LISTA CANDIDAŢILOR ANGAJAŢI PE PERIOADA VIABILITĂŢII POSTULUI – înscrişi pentru participare la concursul naţional – sesiunea 2020

ANUNȚ – VERIFICAREA DATELOR DE INSCRIERE la Concursul național, sesiunea 2020

Datele de înscriere ale candidaților la Concursul național de ocupare a posturilor didactice, sesiunea 2020.

Procedura MEC nr. 3646/DGIP/15.07.2020 – organizarea și desfășurarea probei scrise – Concurs național de ocupare a posturilor didactice – sesiunea 2020.

Adresa MEC nr. 31963/13.07.2020 – Precizări privind organizarea Concursului național de ocupare a posturilor didactice – sesiunea 2020

Solicitările privind organizarea și desfășurarea concursului se pot transmite la adresa de e-mail: titularizarevn2020@gmail.com

Anunt validare fise de concurs

Lista posturilor la 05.07.2020

Anunț – depunere dosare (programare)

Fișa înscriere concurs

Model cerere concurs – model nou

Documente dosar

Precizări privind depunerea dosarelor în perioada 09 iulie 2020 – 16 iulie 2020

Calendar mobilitate actualizat – 06 iulie 2020

Anunț adeverință medicală

Model declaratie activități incompatibile

Specializări care conferă dreptul de a ocupa posturi în învățământul special fără modul de învățământ special

Avize, atestate necesare ocupării posturilor

Calculul-mediei-de-departajare

Discipline de concurs

Modul psihopedagogic8